Pod koniec sierpnia 2013 roku Małopolska uzyskała status członka kandydującego i rozpoczęła działania prowadzące do uzyskania pełnego członkostwa w Europejskiej Sieci Regionalnego  Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDzK), co nastąpiło w lipcu 2014 roku. 

Dziedzictwo Kulinarne

Dla powstającej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska przyjęto następujące cele działania:

- rozwój i promocja rynku żywności naturalnej (tradycyjnej, lokalnej, regionalnej, ekologicznej) opartej na lokalnych/regionalnych zasobach surowców,

- współpraca oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami Sieci,

- rozwój współpracy pomiędzy regionami działającymi w ramach ESRDzK,

- wzmocnienie tożsamości lokalnej/regionalnej,

- zaproponowanie konsumentom/turystom regionalnej oferty kulinarnej,

- podniesienie atrakcyjności kulinarnej regionu,

- promocja i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, wzmacnianie ich konkurencyjności,

- zwiększanie zainteresowania producentów i konsumentów żywnością naturalną wysokiej jakości,

- rozwój regionalny.

Bądź ambasadorem Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Produkty, surowce i potrawy oferowane przez członków sieci regionalnej powinny przyczyniać się do tworzenia pozytywnego wizerunku regionu. Podmioty przyjęte do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska, a w konsekwencji będące członkami Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego powinny aktywnie uczestniczyć w rozwoju rynku i promocji żywności naturalnej, być dobrymi ambasadorami Małopolski, jej regionalnego dziedzictwa kulinarnego oraz działalności ESRDzK. 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska !