Regulamin funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 752/14 w dniu 10 lipca 2014 roku.

Pełna treść Regulaminu (…) wraz z załącznikami - plik pdf